STICHTING VRIENDEN VAN HET BACHKOOR BRABANT

De Stichting Vrienden van het Bachkoor Brabant is opgericht op 21 januari 1987. In de afgelopen jaren is gebleken dat de financiële steun van vrienden / donateurs onmisbaar is.

Mede dankzij de jaarlijkse donaties heeft de Stichting Bachkoor Brabant haar doelstelling kunnen verwezenlijken, namelijk de muziek van J.S. Bach een opvallende plaats geven in het Brabantse muziekleven.

Als u ook vindt dat de stichting op de ingeslagen weg moet doorgaan, nodigen wij u uit om vriend / donateur te worden van het Bachkoor Brabant door betaling van minimaal € 25,00 per jaar.

U heeft dan recht op een korting van 15 procent op één plaatsbewijs van de door de Stichting Bachkoor Brabant georganiseerde activiteiten. Daarnaast kunt u plaatsen reserveren voor twee personen in het voor donateurs bestemde vak in het voorste gedeelte van de uitvoeringslocatie.

Bij het secretariaat van de Stichting Vrienden van het Bachkoor Brabant kunt u zich telefonisch of per e-mail aanmelden als vriend / donateur.

Secretariaat:
Viveslaan 40
4834 XW Breda

t. +31 (0)76 565 34 31
e. vrienden@bachkoorbrabant.nl
b. NL10 RABO 0104 6424 08 (RABONL2U)
k. K.v.K. West-Brabant nummer 411.04525


Het Bachkoor Brabant in Leipzig voor de Thomaskirche, 20 oktober 2012